–  FÖ N S T E R R E N O V E R I N G  –
–  FÖNSTERRENOVERING  –

Så här går det till när vi renoverar fönster i en bostadsfastighet.

Så här går det till när vi renoverar fönster i en bostadsfastighet.

Här nedan hittar du alla de olika steg i ditt projektet. Från avisering till själva hantverket och till sist besiktningen.

Varje lägenhet kommer berörs under ca 2-3 veckor. Vi jobbar efter en tidsplan som vi bestämt i samråd med beställaren och denna kommer finnas uppsatt på plats i fastigheten. De boende aviseras sedan med en lapp i brevlådan senast 3 dagar innan vi startar arbetet i just deras lägenhet.

Innan projektet startar erbjuder vi också de boende att måla om fönstren invändigt. Detta ingår normalt sett inte i BRF:ens åtagande, utan det blir i så fall en överenskommelse mellan den boende och Fog & Fönster.

Läs mer om hur vi hjälper dig i en bostadsrättsförening.

Fönsterrenovering – så här går det till:

 • Vi utför en försyn i samtliga berörda lägenheter och dokumenterar eventuella skador på golv, fönsternischer, trasiga glas mm i samband med att vi märker upp fönsterbågarna.
 • Vi skyddstäcker golv och fönsterbänkar där vi arbetar och vi städar fortlöpande efter oss.
 • Fönstren delas och ytterbågen transporteras till vår verkstad för renovering. Innerbågen samt befintliga persienner blir kvar på sin plats, vilket innebär att fönstret går att stänga även under renoveringstiden.
 • Vi erbjuder även de boende att passa på att renovera sina fönster invändigt. Läs mer om vår boendebeställning.
 • Vi monterar vanligtvis fönsterskydd där vi arbetar, dels för väder men även som säkerhet så ingenting kan ramla ut under tiden man arbetar vid fönstren.
 • Karmarna rengörs och slipas på plats. Eventuella skador (oftast röta) på karmarna dokumenteras och rapporteras till beställare och åtgärdas efter godkännande.
 • Justering av innerbågar och beslag, samt tätning.
 • Parallellt behandlas ytterbågarna i vår verkstad. Det innebär: 
  • Vi slipar bort gammal färg för att kunna upptäcka ev rötskador. Skador dokumenteras och rapporteras till beställare, samt åtgärdas efter godkännande.
  • Grundmålning och mellanstrykning utförs.
  • Fogning och isättning av nya glas, om detta är överenskommet.
  • Färdigstrykning
 • Ytterbågarna körs tillbaka till fastigheten och återmonteras.
 • Fönsterputs utförs, om detta är beställt.
 • Eftersyn och funktionskontroll av samtliga fönster.
 • Vårt jobb granskas vanligtvis av en oberoende besiktningsman, på beställarens uppdrag.

Erbjud de boende renovering av fönstrens insida
I samband med fönsterrenoveringen kan ni som bostadsrättsförening eller fastighetsägare erbjuda de boende sådant som är deras ansvar att underhålla, t ex invändig målning. Men även bullerreducerande lamellglas eller nya persienner för ännu bättre komfort. Ett starkt argument att lyfta fram är att det säkrar värdet på den boendes lägenhet. Läs mer om vår boendebeställning.

Vi erbjuder underhållspaket
Det är viktigt att sköta sina fönster och underhållsmåla fastighetens fönster inom rimliga intervaller, då behöver man inte renovera dem igen på många, många år.
Så passa på att i samband med renoveringen investera i vårt underhållspaket Fogen Max. Den är unik och utformas och prissätts utifrån just er förenings förutsättningar. Fogen Max ger ger er problemfria och välmående fönster med full garanti till en fast månadskostnad. Grundtanken är att maximera livslängden på er investering. Läs mer om vårt underhållspaket Fogen Max.

1 Vi slipar bort gammal färg för att kunna upptäcka ev rötskador. Skadorna åtgärdas följt av grundmålning och mellanstrykning. Fogning och isättning av nya glas görs. Färdigstrykning.

Beställ våra gratis styrelseguider

Beställ våra gratis styrelseguider

Båda vänder sig till bostadsrättsföreningar och ni som sitter i styrelsen. Den första guiden går igenom de viktigaste stegen vid en fönsterrenovering och vad man bör tänka på. Den andra går igenom hur viktigt det är med rätt underhåll.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05