–  K U N S K A P S B A N K  –
–  KUNSKAPSBANK  –

Går det att lösa? Hur går det till?

Går det att lösa? Hur går det till?

Personlig service är oersättlig, och vi gör vårt bästa för att finnas till hands. Kanske är det så att du har funderingar som andra kunder redan haft. Svaren kan därför mycket väl återfinnas här i vår Kunskapsbank.

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete – språk och jargong på jobbet. I Fogens arbetsmiljöpolicy står bland annat: att ”...en god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga...”. att ”...målsättningen med företagets arbetsmiljöarbete [...]

Vi håller tiderna!

Vi håller tiderna! Oavsett om vi jobbar med Byggföretag, Bostadsrättsföreningar eller andra beställare så är tidhållning av största vikt. Vi kan stoltsera med att vi är väldigt duktiga [...]

Säkerhetsklasser fönster och dörrar

Säkerhetsklasser fönster och dörrar. Glasade konstruktioner – skydd mot inbrott När det gäller krav på glas och dess anslut- ande konstruktion för infästning (karm/båge) avseende mekaniskt skydd mot [...]

Renovering fönster med kulturglas.

Renovering fönster med kulturglas. Att tänka på! I många fastigheter där fönster ska renoveras sitter gammalt glas med individuella egenskaper avseende ojämnheter – det man idag kallar kulturglas. I [...]

Referensdokument bostadsrättsföreningar 2018

Ladda ner vårt referensdokument för bostadsrättsföreningar. Fog & Fönsters kunder – fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare – finns framförallt i Stockholmsområdet. Under 2000-talet har vi hittills genomfört fler än [...]

Referensdokument Fog & Fönster

Ladda ner vårt referensdokument 2019. Vi på Fog & Fönster ser oss inte bara som fönsterrenoverare. Vi jobbar med hållbarhet. Att ta tillvara på det värdefulla och vackra [...]

DOKUMENT ATT LADDA NER:

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

KONTAKT

08-771 77 55