–  N Y A  F Ö N S T E R  –
–  NYA FÖNSTER  –

Nya fönster – en lösning med valfrihet.

Nya fönster – en lösning med valfrihet.

När äldre fönster är i så dåligt skick att det inte går att renovera så återstår endast byte till nya fönster. Det finns olika metoder att välja mellan när man ska byta till nya fönster.

Det vanligaste är att man byter både karm och bågar. Detta är en bra lösning om man samtidigt ska göra fasadarbeten. I övriga lägen har lösningen den stora nackdelen att man måste ta hand om de putsskador som normalt blir när gamla karmar tas bort.

Nya fönster med rot-byte
Vi på Fog & Fönster har specialiserat oss på att rot-byta fönster. Det innebär att vi vill ta vara på så mycket som möjligt av det som redan finns – och hitta energiförbättrande åtgärder. Vi tycker att det är resursslöseri att kasta något som det inte är fel på.

Det går oftast att behålla den gamla karmen och arbeta med att förbättra energi samt ljud genom byte av enbart fönsterbågar. På så sätt berörs inte fasaden i fönsterbytet och det blir heller inga invändiga skador som behöver lagas.

Här kan du se hur monteringen av Maximal Compact fönster går till.

Några varianter på lösningar:

Några varianter på lösningar:

  • Nya fönsterbågar. Vi kan ta fram nya fönsterbågar som ser identiska ut med de gamla, vilket innebär att man inte behöver bygglov men ändå kan få alla fördelar med nya fönster. Oftast en träkonstruktion rakt igenom.
  • Aluminium, där vissa delar byts ut. Vi har i många år tagit hand om kopplade 2-glasfönster där både ytterbågar och karmbeklädnad är av aluminium. Grundidén var förmodligen att huset skulle få mindre underhållskostnader, men man tänkte då inte på energivärdet i fönstret. I detta fall byter vi ut innerbågarna och kopplar ihop med de befintliga ytterbågarna i aluminium samt behåller karmbeklädnaden. Innerbågarna som är nya monteras efter kundens önskemål gällande spanjoletter samt glasalternativ inom energi, brand och ljud.
  • Helt nya aluminiumfönster. Vi arbetar även med helt nya aluminiumfönster som monteras i befintlig karm utan att minska ljusinsläppet eftersom glasytan inte blir mindre trots att den befintliga karmen sitter kvar. Den lösningen finns även med träbåge på insidan.

Beställ våra gratis styrelseguider

Beställ våra gratis styrelseguider

Båda vänder sig till bostadsrättsföreningar och ni som sitter i styrelsen. Den första guiden går igenom de viktigaste stegen vid en fönsterrenovering och vad man bör tänka på. Den andra går igenom hur viktigt det är med rätt underhåll.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05