Brf Hackspetten

Ombyggnad av fönster- fönsterdörrpartier på 235 balkonger till fasta partier.

Montage av treglas isolerpaket.