Hantverkargatan 8/Parmmätargatan 7

Här utför Fog & Fönster renovering och målning av samtliga fönster, fönsterdörrar, entréportar, garageportar på Kv. Bananen 1 beläget på Hantverkargatan 8/Parmmätargatan 7.

Entreprenaden är uppdelad i tre etapper varav den första pågår från slutet av mars till och med mitten av juni.