Jakob Westinsgata 3

Renovering och målning av 92 st fönsterbågar.