Katarinavägen, Tranbodarne 11

Projektet avser omfattande fönsterrenovering av träfönster i ett kontorskomplex mot Katarinavägen i anslutning till Katarinahissen. Även det inre glaset byts mot ljudglas. 

Fastigheten ligger beläget på Stadsgården 2-12 i Slussen. Kv. Tranbodarne 11 är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum vilket betyder att det är ”en bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.