Måbärsstigen 80-114

Fog & Fönster utför en fönsterrenovering åt en bostadsrättsförening belägen i Hässelby.

Entreprenaden omfattar fönsterbyte till trä / -aluminiumfönster, nya
fönsterbleck, nya räcken vid fönsterdörrar, demontering / återmontering av radiatorer vid fönsterbröstningar och nya tilluftventiler.