Målargatan/Kungsgatan 58

Målning av samtliga fönster på fasad mot Målargatan/Kungsgatan 58 och gårdsfasader.