Nybodagatan 5

Diverse fönsteråtgärder åt en bostadsrättsförening i Solna.

Omfattning: Rengöring i borrhål i befintliga ventiler. Byte av dammlist i bågar med ventil till bortlist. Tillförslutning mellan innerbåge och mellanbåge för bättre ledning av tilluft. Smörjning av spanjoletter till partier med ventil. Nymontage av Biobe-ventiler.