Brf Östermalmstorg 5 Östermalmstorg 5/Sibyllegatan 29

Utvändig målningsrenovering av fönster sida mot gata och gård, Östermalmstorg 5 och Sibyllegatan 29. 

Byte till Isolerglas på plan 1.