Rörstrandsgatan 38

Renovering och målning av fönster på gatu- och gårdshus, samt byte av plåttak på cykelskjul.