Strålgatan 7

Byte av samtliga fönster och fönsterdörrar till Maximal aluminiumfönster på Strålgatan 7, Luxgatan 14-16, en fastighet bestående av 50 lägenheter och 4 lokaler.