Torstenssonsgatan 15

Byggnaden på Torstenssonsgatan 15/Storgatan 40 är av kulturhistoriskt värde. Entreprenaden som Fog & Fönster utförde omfattar fönsterrenovering av föreningens fasader mot gata och gård.