Fog & Fönster får ny ägarstruktur

Vi har tillsammans med investeringsfirman Celero Capital och ett antal andra högkvalitativa bolag som jobbar mot det yttre skalet ingått ett samarbete kring att skapa Corteco. Som from 14 juli 2022 är nya ägare av Fog & Fönster inklusive Wimmerbybolagen.

  • De andra bolagen i gruppen Interoc Dörr & Fönster AB, Interoc Fasad AB och Specialbetong Sverige AB
  • Celero Capital har en gedigen erfarenhet inom investeringar i Norden och teamet där var bl a de som låg bakom uppbyggnaden av Instalco
  • Med en proforma omsättning på runt 670 m så kommer vi redan vara nummer 2 på den svenska marknaden
  • Corteco kommer dock att fortsätta genomföra tilläggsförvärv för att stärka bolagets möjligheter att erbjuda helhetslösningar över hela Sverige och på sikt även i Norden
  • Vi ser fram emot att utvinna en hel del samarbetsfördelar inom Corteco som gör att vi kan förbättra vårt kunderbjudande och stärka vår konkurrenskraft
  • Dessa områden är t ex inköpsfördelar, utbyte av erfarenheter, delning av resurser samt möjlighet att gå till våra kunder och erbjuda en helhetslösning inom det yttre skalet – från tak och fasad till fönster
  • En viktig del inom Corteco modellen är att vi kommer behålla vår identitet (inklusive varumärke), vår organisation och kultur och vårt sätt att göra affärer på – att bibehålla entreprenörskap och lokalt beslutsfattande är helt centralt inom Corteco
  • Bra bolag ska däremot bli ännu bättre genom att jobba med de samarbetsfördelar som vi nämnt ovan!
  • Ser fram emot att fortsätta serva våra kunder på bästa möjliga sätt och erbjuda våra anställda såväl trygghet som möjligheter som del av Corteco

I klartext innebär detta att det mesta kommer funka precis som vanligt. Bara att vi får utökade möjligheter att utvecklas med nya starka ägare. Både Conny Nordensvärd (senior rådgivare) och Esbjörn Hallgren (VD) samt övriga nyckelpersoner jobbar kvar precis som tidigare. 

Fogenandan kommer vi aldrig att släppa!

Engagemang – Kvalitet – Yrkesstolthet in i framtiden.

För frågor om detta vänligen kontakta undertecknad esbjorn.hallgren@fogen.se

Med vänlig hälsning
Esbjörn Hallgren

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

08-771 77 55