Fog & Fönster och Stockholms Fönsterrenovering går samman och bildar en kraftfull aktör i fönsterbranschen

I ett strategiskt steg för att ytterligare stärka vår position på den lokala marknaden går vi nu samman med Stockholms Fönsterrenovering.

Detta är en sammanslagning av två företag med stor expertis och lång historia inom fönsterrenovering. Genom fusionen, som planeras vara slutförd under 2024, skapas en robust organisation under Fog & Fönsters varumärke, en stolt del av Corteco-koncernen.

Förnyade styrkor och fördelar
Utökat kontaktnät och expertis: Den sammanslagna enheten förenar decennier av erfarenhet och ett omfattande kontaktnät, vilket möjliggör förbättrad service och kunskapsdelning.

Kompletterande marknadstäckning
Genom att kombinera Stockholms Fönsterrenoverings och Fog & Fönsters unika marknadspositioner, utökas den geografiska täckningen och tjänsteutbudet på Stockholmsmarknaden.

Stärkt projektstyrning och kvalitetssäkring
Fog & Fönsters erkända kompetens inom projektledning och kvalitetsledningssystem kommer att lyfta hela den nya organisationens förmåga att leverera överlägsen kvalitet och värde till kunderna.

Effektivisering och kostnadsbesparingar
Genom att slå ihop administrativa funktioner och etablera en gemensam verkstad, optimeras driftseffektiviteten samtidigt som kostnader reduceras – fördelar som gynnar både kunder och företaget.

Denna sammanslagning understryker både Stockholm Fönsterrenoverings och Fog & Fönsters åtagande att erbjuda förstklassig service och expertis. Som en del av Corteco, kommer den nya enheten att dra nytta av stöd och resurser från en välrenommerad koncern, vilket ytterligare stärker dess position på marknaden och förmågan att möta kundernas behov.

För ytterligare information 
Esbjörn Hallgren Vd, Fog & Fönster
esbjorn.hallgren@fogen.se

Dennis Wassén, Ägare Stockholm fönsterrenovering
dennis.wassen@fogen.se