Ytterligare ett effektivt slag för energieffektivisering inom svenska fastighetsbestånd

Cortecobolaget Fog & Fönsterservice i Stockholm AB med VD Esbjörn Hallgren i spetsen vann nyligen en för Corteco-gruppen prestigefylld offentlig upphandling i Uppsala.

Ett större fastighetsbestånd tillhörande Uppsalahem ska förses med nya så kallade superenergifönster. Projektet är en långsiktig investering som påverkar miljö och ekonomi positivt då fönstrens U-värdet reduceras från 3 ned till värdet 1. U-värde är ett mått på ett byggmaterials isoleringsförmågas och ju lägre U-värde desto bättre.

Dåligt isolerade fönster och dörrar utgör en tredjedel av den värme som används för att värma upp ett hus enligt Energimyndigheten. När man renoverar det yttre skalet på en fastighet kan fastighetens energianvändning ofta reduceras betydligt. Detta innebär att man såväl sänker kostnader som minskar fastighetens klimatavtryck.

En stor fördel i projektet är även att fönsterbytet sker på befintliga fönsterbågar, något som resulterar i visuellt intakta fasader.

”Vi är extremt tacksamma för förtroendet som Uppsalahem ger oss och arbetet kommer att påbörjas omgående med ett första pilotprojekt som förhoppningen kommer vara klart till årsskiftet. Efter utvärdering kan projektet komma att förlängas till att innefatta ett större antal fastigheter i det regionala beståndet” säger Esbjörn Hallgren, VD för Fog & Fönsterservice.