Information till beställare med anledning av Corona-viruset.

Med anledning av läget med virus-spridning så vill vi informera om vilka åtgärder vi vidtar och ge vår syn på läget i vår verksamhet.

Till våra anställda har vi kommunicerat de allmänna råden som finns från myndigheterna, extra god handhygien, undvika handhälsningar, stanna hemma vid feber och hosta etc.

Vi följer givetvis dessutom myndigheternas information och riktlinjer noggrant och dag för dag.

Om boende vill undvika kontakt med våra hantverkare så går det förhoppningsvis ganska enkelt att ordna, genom att inte vara i samma rum som dem när de jobbar. Prata med våra Platsansvariga i sådana fall, så löser vi det tillsammans.

Om en boende har hosta och feber så vill vi att de meddelar det till vår Platsansvarige så att vi kan undvika att gå in i de lägenheterna. Vi får helt enkelt planera in att göra jobbet i de lägenheterna senare. Det planeras i så fall in i samråd med beställaren.

Myndigheternas tydliga besked är ju att verksamhet som inte innebär risk för smittspridning (framförallt för riskgrupper) ska fortgå. Det är vår utgångspunkt i nuläget. 

I den här situationen anser vi att hänsyn och flexibilitet är viktigare än tidplaner. Kommunikation mellan er Beställare och våra Platsansvariga och Projektledare är av största vikt.

Tillsammans hjälps vi åt att göra det bästa vi kan i den uppkomna situationen!

Om ni har frågor och synpunkter i frågan så ber jag er att prata med vår Projektledare i första hand. Ni är även välkomna att höra av er till mig.

Stockholm 2020-03-16

David Thorberg, Bolagschef

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

08-771 77 55