Fog & Fönster tackar för förtroendet att få utföra en utvänding renovering av fönster och balkongdörrar mot gata och gård åt Brf Minan.

Minan 9 beläget på adresserna Karlaplan 3A-B, 5A-B och Karlavägen 78 bildar den sydvästra sektorn i Karlaplans cirkelform.

Minan 9

Fastigheten är märkt med byggnadsminne och uppfördes mellan 1889 och 1894 efter ritningar av arkitekten Ernst Stenhammar. Samma arkitekt som ritat byggnaderna Centralpalatset vid Tegelbacken och Myrstedt & Stern i Östermalm.

Karlaplan 3a-b

”Den nordeuropeiska renässansen har fått tjäna som förebild för den rika arkitektoniska utformningen med dess livliga materialverkan. Lanterninkrönta hörntorn, krenelerade gavelrösten och tureller ger byggnaderna dess karakteristiska silhuett. Det ljusröda fasadteglet kontrasterar mot hörnkedjor, fönsteromfattningar och entrépartier i ljus slätputs. Skulpterade sidoportaler och gjutjärnsbalkonger bidrar till det livfulla intrycket.”

Karlaplan 3

Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum, den högsta klassen som ”omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.”

Källa: BBR kulturarvdatalänk http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21400000586289