Redovisningar av kostnader för fönsterenovering i BRF.

Redovisningar av kostnader för fönsterenovering i BRF.

Redovisningar av kostnader för fönsterenovering i BRF.
Den eviga frågan om renovering eller byte av fönster behandlas mer utförligt under sidan ”Renovera eller byta” på vår hemsida.
Men faktum är att ibland är det så illa att en BRF överväger att byta fönster framför att renovera av redovisningstekniska skäl.

Så här hänger det ihop:
Om man river ut gamla fönster och sätter in nya, så betraktas det som en investering och hela kostnaden får spridas ut på ex vis 25 år, genom avskrivningar. Det innebär att året man gör fönsterbytet så belastas resultatet i föreningen bara med en 1/25 av utgiften.

Om man däremot renoverar fönstren (vilket oftast är det överlägset bästa om man ser till ekonomi, hållbarhet, bevarande av vackra fastigheter mm) så belastar utgiften BRF:ens resultat det året man gör renoveringen.

Det har inget att göra med antalet kronor som ska betalas – det handlar bara om hur saker redovisas i föreningens Resultat- och Balansräkning.

Det finns dock ett par sätt att hantera detta på:
Det ena är att samtidigt passa på att göra energibesparande åtgärder, exempelvis montera energi- besparande isolerglas i samband med fönsterrenoveringen. Utgifter som har med ”förbättring” att göra, får tas upp i balansräkningen och skrivas av på ett antal år.

Det andra, och kanske långsiktigt viktigare, som man kan göra, är att löpande avsätta vinstmedel i en sk yttre reparationsfond. Det handlar i grunden om att man sparar medel till större underhålls- arbeten – exempelvis en fönsterrenovering.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få veta mer om vårt kvalitetsarbete.

08-771 77 55