Utvalda referenser.

Utvalda referenser.

Vi på Fog & Fönster ser oss inte bara som fönsterrenoverare. Vi jobbar med hållbarhet. Att ta tillvara på det värdefulla och vackra är något vi verkligen brinner för.

Gamla fönster, gjorda i kärnfura så som de var förr i tiden, håller i 100-tals år om de underhålls rätt och vi anser att man ska göra sitt yttersta för att försöka bevara dessa fönster. En proffsigt genomförd fönster- renovering kan göra riktigt misskötta fönster i det närmaste som nya. Och med t ex energiglas kan man dessutom förbättra prestandan.

Men vi är inga fanatiker. Vi vet att man ibland måste hitta alternativ till traditionell målningsrenovering av gamla fönster. Så låt oss tillsammans verka för att undvika att kassera fönster och sätta in nya. Bara använda aluminiumfönster där det verkligen behövs och se till att PVC (=plastfönster) aldrig används.

Låt er inspireras av nedanstående exempel.

Torstenssonsgatan 15/Storgatan.
En mycket vacker fastighet med kulturhistoriskt värde.

I samband med fastighetens fasadrenovering fick Fog & Fönster förtroendet att renovera fönstren samt måla utvändiga stuckaturer. Arbetet skulle utföras med ”med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar”.

Torsgatan 26-30.

Under 2018 och 2019 har Fog & Fönster, på uppdrag av byggherren Castellum AB, renoverat närmare tretusen fönsterbågar i Kvarteret Sabbatsberg. Fastigheten Sabbatsberg 24 är utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull och markerad som grön – den näst högsta graden.

Fastigheten har ett mycket stort antal fönstertyper som renoverats mycket varsamt. Gamla detaljer har behållits, och många har återskapats efter tidigare dåliga renoveringar. Samtidigt har ljud och isolerglas monterats i innerbågarna – utan att fastighetens utseende utifrån förändrats.

Östermalmsgatan 87, ”Generalitetshuset”.

Blåklassad fastighet (den högsta klassningen vad gäller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse) på Östermalm med fönster som var i väldigt dåligt skick. Den fantastiska stenfastigheten från början av 1900-talet, ritad av arkitekt Erik Josephson, omfattar ett helt kvarter som från början var Krigshögskola.

Dess stora vackra fönster var förstörda efter långa perioder av bristande underhåll och illa utförda renoveringar. Och att sätta in nya fönster i denna typ av fastighet var givetvis uteslutet. Att renovera skulle visserligen varit möjligt, men mycket kostsamt pga de extremt omfattande skadorna. Så i samråd med antikvarier, arkitekter och fastighetsägare tog vi fram en lösning där vi nytillverkade reproduktioner av ytterbågarna.

Ytterbågarna tillverkades av kärnfura, penselmålades och levererades med ett kulturglas av samma slag som originalfönstren. Resultatet är magnifikt och fastigheten är därmed bevarad i åtminstone hundra år till!

Östra Real, Östermalm.

Blåklassad fastighet som under 2019 genomgått en total renovering, där Fog & Fönster fick förtroendet att renovera de ca tolvhundra fönsterbågarna. Förutom en vanlig fönsterrenovering så har jobbet inneburit att varsamt demontera, rengöra och måla, samt att återmontera ca 4 000 beslag och vinkeljärn.

Pelargatan, Hammarbyhöjden.

Tidstypisk fastighet som skulle återställas till originalutseende. Man hade i olika etapper monterat insticksglas av aluminium som förfulade fastigheten och som dessutom tog bort mycket glasyta.

Vi tillverkade nya fönsterbågar enligt de gamla ritningarna, för att få fram det exakta originalutseendet. Fönsterbågar tillverkades av kärnfura, penselmålades och levererades med tidstypiska spanjoletter samt med ljud- och energibesparande isolerglas i innerbågen.

Resultatet är att fastighetens utseende förbättrats avsevärt, att de boende har mer ljus och mindre ljud i sina lägenheter och att fastighetens energieffektivitet har förbättrats.

Ymsenvägen, Årsta.

Under en period på mindre än 6 månader så monterade vi närmare niohundra fönster och fönster- dörrar i fem punkthus i Årsta. De befintliga fönsterbågarna bedömdes vara i så dåligt skick att en renovering hade varit ett betydligt sämre alternativ. De befintliga karmarna kunde dock renoveras och Maximalfönster monterades.

Götgatan, Södermalm.

En klassisk fönsterrenovering omfattande närmare ettusen fönster. I entreprenaden ingick även byte till ljud- respektive energiglas samt invändig målning.

Stockholm International School, Johannesgatan.

En komplett fönsterrenovering av närmare 1 300 fönsterbågar som skulle klaras av på 7 veckor! Då ingick även byte av samtliga ytterglas samt montering av härdat energiglas i innerbågen och invändig målning.

Vi fick använda all vår erfarenhet av projektledning för att få en sådan utmaning i hamn och alla våra muskler i form av resurser på plats och inte minst kapaciteten i våra verkstäder. Men vi lyckades – med ett strålande resultat i form av fina fönster.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få veta mer om vårt kvalitetsarbete.

08-771 77 55