Renovering fönster med kulturglas. Att tänka på!

Renovering fönster med kulturglas. Att tänka på!

I många fastigheter där fönster ska renoveras sitter gammalt glas med individuella egenskaper avseende ojämnheter – det man idag kallar kulturglas.

I samband med renovering av fönster kommer en del av dessa glas att behöva bytas ut, kanske har de redan sprickor eller för att de skadas i samband med att kittas bort eller när rötskador ska lagas. Detta är oundvikligt!

I dessa sammanhang måste beställaren besluta om hur trasiga glas ska ersättas – vilket innebär att välja bland en rad olika alternativ och priser som i stort sett följer graden av hantverk i glasets produktionsprocess.

Nedan gör vi en kort beskrivning av de glastyper som står till buds:
• Floatglas: Den vanligaste typen av glas i nya fönster. Plan yta och jämna ljusreflexer.
• Kulturglas: Äldre glastyp som har ojämnheter, eller nytillverkade glas som har liknandeegenskaper.

Man kan dela in dessa i tre typer:
– Maskindraget glas: (det man nu för tiden kallar ”kulturglas”) med vågor åt ett håll. Används i de flesta fall vid renoveringsobjekt när man vill nå en gammal stil på fönstren. Denna typ av glas kan skilja i utseende väldigt mycket.
– Rest-over: Också ett maskintillverkat glas med ojämnheter, men som efterliknar munblåst glas mer än vanligt ”maskindraget glas” eftersom det har vågor åt alla håll. Det har också mindre variationer i utseendet än dessa. Cirka 2-3 gånger dyrare än maskindraget glas.
– Munblåst glas: Finns i begränsad omfattning, och små storlekar. Dyrt. (Det är mycket vanligt att fastighetsägare är helt övertygade om att man har munblåst glas i sin fastighet men det är väldigt sällan att så är fallet).

Det vanligaste i renoverings- och ombyggnadssammanhang – samt faktiskt också i vissa fall nyproduktion i gammal stil – är att man sätter i maskindraget glas. Utmaningen är att kvaliteten kan skilja sig mycket från leverans till leverans, mellan glaslådor och mellan glasskivor. Lägg därtill att smaken är väldigt olika mellan oss människor – så inser man att utseendet på glasen ofta blir en källa till diskussioner. Vissa människor vill att glas ska vara ”jämnt och fint” (läs floatglas) andra vill ha lite vågigt och ytterligare några vill ha mycket vågigt på ett sätt som andra skulle beskriva som ”defekter”.

Att helt efterlikna befintliga glas är praktiskt taget omöjligt när glas av olika skäl, behöver bytas ut. Däremot är det viktigt att inte blanda exempelvis kulturglas och floatglas.

Vi rekommenderar alla beställare att utvärdera vilken typ av glas som passar just den aktuella fastigheten och dess boende innan renoveringen startar. Vi på Fog & Fönster gör vårt yttersta för att få tag på marknadens bästa glas, oavsett glas-sort. Vi kan också ta med olika typer av glas ut till er så att ni kan ta kloka beslut i den nog så viktiga glasfrågan.

Ladda ner artikeln som pdf.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Prata med en av vår experter för att få veta mer om vårt kvalitetsarbete.

08-771 77 55