Fog & Fönster tackar för förtroendet att få utföra en målningsrenovering åt Brf Söders Hantverkshus.

Byggnadsåret för denna fastighet på Södermalm är 1952. Föreningens medlemmar är företag, som bedriver huvudsakligen utbildnings- och kontorsverksamhet i lokalerna. Två lokaler inhyser mekaniska verkstäder.

Renstiernas gata 12
Byggnaden är gulklassad av Stockholms Stadsmuseum och anses ha ”positiv betydelse för stadsbilden och visst kulturhistoriskt värde”.Gulklassad byggnad