–  U N D E R H Å L L S M Å L N I N G  –
–  UNDERHÅLLSMÅLNING  –

Gör rätt från början.

Gör rätt från början.

Om alla fastighetsägare hade skött sina fönster perfekt så hade vi knappt behövt renovera fönster alls. Tricket är att underhållsmåla innan det uppstår större skador i fönsterbågar och karmar.

Vi förlänger garantin!
När vi har renoverat fönstren i en fastighet så åtar vi oss gärna att återkomma efter ett antal år och underhållsmåla. Vid fönsterrenoveringen har vi identifierat och lagat alla rötskador, alltså vet vi att all röta är borta. Genom att underhålla fönstren kan vi då garantera att de klarar sig ytterligare ett antal år. Då kan vi förlänga garantin på 5 år som vi lämnade på renoveringsjobbet med ytterligare fem år.

Så hur lång tid går det typiskt från en komplett renovering tills man måste underhållsmåla?
De mest utsatta fönstren (oftast de högt upp, i söderläge) bör nog ses över efter fem år. De i norrläge klarar sig oftast mer än dubbelt så lång tid innan det är dags för underhållsmålning.

Observera!
Det allra sämsta man kan göra är att måla över fönster som redan har röta i träet. Låt därför en entreprenör som har massor av erfarenhet och kunskap – som Fog & Fönster – hjälpa er att bedöma vilken behandling just era fönster behöver.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05