Fog & Fönsters ägare, Conny Nordensvärd, har sedan många år tillbaka använt ett egenutvecklat kvalitetssystem. Vi törs påstå att han var en föregångare bland de företag som utövar fönsterrenovering i Stockholm. Därför var det givet att Fogen skulle ta steget och gå in i BF9K, som är byggföretagens eget kvalitetsledningssystem.

BF9K-certifikat FoF

Våra projektledare har från dag ett stöttat projektet och deras engagemang har varit stort. De har i sin tur inspirerat och väglett våra ca 20 lagbasar/platschefer som har det dagliga ansvaret på våra entreprenader. Dessa har samtliga BAS P/U-utbildning sedan tidigare och har sedan utbildats inom BF9K och även de har tagit till sig systemet. Alla förstår att det både handlar om arbetsmiljö, miljö och kvalité.

Vi har absolut blivit ett starkare företag av att införa BF9K. Vi har framförallt blivit bättre på att lära av de misstag vi (trots allt) gör. Det som kallas avvikelsehantering i systemet tillämpar vi så att allt som inte går som det var tänkt, och fick negativa konsekvenser, det dokumenterar vi. Det lyfts sedan upp och diskuteras varje vecka på verksamhetsmötet.

Vi är ett starkare företag med hjälp av BF9K, vi är övertygade om att både anställda men framförallt beställare uppskattar det!