–  U N D E R H Å L L S P A K E T  –
–  UNDERHÅLLSPAKET  –

Fogen Garant 5 år

Fogen Garant 5 år

Detta är vårt enklaste paket där vi övertar ansvaret för att skötselråd utförs och dokumenteras på rätt sätt, så att ni säkerställer er rätt till fullständiga garantier.

Garantioptimeringsavtal
Vi övertar ansvaret för att skötselråd utförs och dokumenteras på rätt sätt så att ni säkerställer er rätt till fullständiga garantier.

Rötskadegaranti
Vi förebygger och åtgärdar eventuella rötskador.

Serviceavtal
När behov av snabb hjälp uppstår om olyckan varit framme. Serviceavtalet säkerställer också att rätten till garanti bibehålls, då den går förlorad vid felaktiga åtgärder.

Innehåll
– Tvätt av målade ytor
– Funktionskontroll
– Målningsbättring vid behov
– Smörjning av beslag vid behov
– Avtalstid 5 år

FOGEN GARANT
5 ÅR

FOGEN TRYGG
13 ÅR

FOGEN BEKVÄM
26 ÅR

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du
veta mer om våra underhållspaket.

070-761 32 05