Fog & Fönster är glada över att ha tecknat ett avtal med Rodamco avseende fönster- och glasmästeriarbeten. Avtalet löper under tre år.