–  R E N O V E R A  E L L E R  B Y T A  F Ö N S T E R  –
–  RENOVERA ELLER BYTA FÖNSTER  –

Renovera fönster eller byta till nya?
Vi hjälper dig att välja rätt.

Till slut går det inte att blunda längre. Något måste göras åt fönstren som är slitna, färg som flagnar och trä som riskerar röta. Någon säger kanske att det vore bäst med ”nya och fräscha fönster”. Men låt oss istället hjälpa er att bedöma om ni ska renovera eller byta. För faktum är att nyrenoverade fönster är som nytillverkade eller bättre! 

Fog & Fönster är inte bara i fönsterbranschen – vi arbetar med hållbarhet. Vi anser att ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på att vara rädd om och ta till vara gamla vackra byggnader och fönster så långt det är möjligt. Förstahandsalternativet i ett äldre hus är alltid att underhållsmåla eller renovera fönstren och i de allra flesta fall går det finfint att renovera fönster som är gjorda av riktigt kärnvirke.

Underhållsmåla, renovera eller sätta in nya fönster?
Lite kort kan man säga att om det endast är färg som lossnat på bågar och karmar, då är det sannolikt en underhållsmålning som behövs. När man ser att fönsterkitt har släppt och/eller det har bildats sprickor i virket, är fönstren i behov av en renovering. Skillnaden mellan de båda metoderna är att vid en renovering så är fönstren i sådant skick att all färg måste tas bort på känsliga delar. Detta sker oftast i någon av våra verkstäder.

Finns det mycket rötskadade delar så rekommenderar vi att göra en inventering av hur mycket skador som finns innan vi börjar jobbet, för att kunna lämna ett rättvist pris.

Renovering med nya ytterbågar
Kvalitét är något vi aldrig tummar på. Men vi kan ändå ge ett riktigt bra pris även om rötskadorna är många och där bågarna är väldigt skadade, t ex översta våningen i söderläge. Genom vårt systerföretag Wimmerby Fönstersnickerier nytillverkar vi replikor av fönsterbågarna i senvuxen svensk furu. Resten av fönstret renoveras på traditionellt sätt. På så sätt blir priset lägre än om vi lagat varje skada.

Läs mer om vårt systerföretag Wimmerby Fönstersnickerier.

Bra pris, fast pris och takpris
Som beställare vill man undvika att kostnaderna drar iväg och blir högre än vad som var tänkt, pga att t ex rötskadorna är mer omfattande än vad man först kunnat förutse. Problemet är ju att du inte vet hur mycket rötskador som finns förrän det har gjorts en professionell bedömning av varje fönster. En inventering av fastighetens hela fönsterbestånd hjälper vi gärna till med och på så sätt kan vi oftast ge ett fast pris eller ett takpris för hela fönsterrenoveringen.

Tryggt med betalningsplan
Sist, men inte minst, så har du möjligheten att tryggt och säkert betala enligt en i förväg uppgjord prestationsbunden betalningsplan.

Passa på att se över glasen
När man renoverar fastighetens fönster så är det oftast en väldigt god idé att samtidigt byta till energibesparande eller ljuddämpande glas. När man som bostadsrättsförening gör åtgärder som förbättrar fastigheten, kan man lägga upp investeringen i balansräkningen så att man slipper ta hela kostnaden direkt.

Läs mer om hur man som bostadsrättsförening kan hantera kostnader i vår kunskapsbank.

Behåll karm men sätt in nya fönster
Om fönsterbågarna är slut men karmarna är i bra skick så finns det möjlighet att behålla karmarna och sätta in nya fönsterbågar med energi- eller bullerdämpande glas. Det är också en bra lösning om man behöver byta fönster men inte vill riskera skador i fasaden som ofta blir en följd av ett helt fönsterbyte. 

En sista utväg
Det händer givetvis att vissa fönster är bortom all räddning, oftast fönster från sextiotalet och nyare. Bara som en absolut sista utväg anser vi att hela fönstret ska bytas ut. Men det ska vara fönster av trä. Att gå så långt som att sätta in nya PVC-fönster – det kommer vi aldrig att göra.

Stefan Karlsson

Välkommen att kontakta Stefan så får du
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 10

Thomas Ribon

Välkommen att kontakta Thomas så får du
veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

070-761 32 05