FoF + TFS

Två starka bolag med höga ambitioner bildar nu en gemensam och för framtiden ännu starkare konstellation. Den nya konstellationen kommer enligt bolagens ägare och ledning att ge betydande fördelar för såväl kunder som medarbetare.

Samgåendet inleds med att Fog & Fönster köper 40 % av Träfönsterspecialisten och dotterbolaget Wimmerby Fönstersnickerier.

  • Bolagen har gemensamt ett mycket stort kontaktnät och ett unikt kunnande som byggts upp under decennier.
  • Träfönsterspecialisten är stark på marknader som Fog & Fönsterservice inte är inne på och vice versa.
  • Fog & Fönsters ledning och kunnande runt kvalitetsledningssystem stärker Träfönsterspecialisten.
  • Administrativa funktioner slås ihop, vilket ökar kvalitén och innebär kostnadsbesparingar.
  • Bolagen har nu större möjligheter att dra nytta av ägandet av Wimmerby fönstersnickerier.

Välkommen att kontakta oss för frågor och funderingar.

David Thorberg, VD Fog & Fönster
Esbjörn Hallgren, huvudägare och VD, Träfönsterspecialisten
Conny Nordensvärd, ägare Fog & Fönster