Vi har fått möjligheten att genomföra ett unikt projekt i ett av Stockholms häftigaste byggnadskomplex: kvarteret Uppfinnaren, Generalitetshuset på Östermalm som uppfördes under 1910-talet. Arkitekt var Erik Josephson.

Östermalmsgatan 87

Huvudbyggnaden på Generalitetshuset, Östermalmsgatan 87.

Vårt uppdrag är att renovera samtliga fönster i detta blåklassade kvarter, ett arbete som sträcker sig över ett par års tid. Fogen är väldigt stolta över att ha fått förtroendet, det kräver stort yrkeskunnande att lösa den omfattande uppgiften. Vi känner också stor ödmjukhet inför att få bidra till att bevara detta fantastiska byggnadskomplex till eftervärlden.