Rosendals Slott

Fog & Fönster har fått förtroendet att få utför en renovering och målning av fönster på Rosendals Slott på Kungliga Djurgården.

20170629_080119_resized

p17047

Slottsbyggnaden uppfördes på 1800-talet och användes av Kung Karl XIV Johan som ett lustslott. Slottet kom att bli hans rekreativa punkt under sommarperioderna, men också basen för hans särpräglade sociala liv och relation till befolkningen.

Efter Karl Johans död 1844 användes slottet mer sparsamt av kungafamiljen, senare av änkedrottning Josefina. Efter Josefinas död 1876 tog Oskar II över och lät renovera byggnaden tämligen grundligt och gjorde några större men nu återställda förändringar. När han dog renoverades slottet och återställdes i förekommande fall till sitt utseende under Karl Johans tid, fasaden har dock till dels kvar senare detaljförändringar.

20170629_074705_resized

Sedan 1913 är Rosendals Slott ett museum och ett statligt byggnadsminne sedan sedan 1935.

20170629_074643_resized